Portal de transparencia – Convenios

  • Acuerdo sobre asistencia religiosa católica en centros hospitalarios públicos.
  • Convenio entre o Sergas e a representación dos Bispos de Galicia para a asistencia relixiosa católica nos centros hospitalarios públicos dependentes da Comunidade Autónoma de Galicia.
  • Acuerdo sobre asistencia religiosa católica en los Establecimientos penitenciarios.
  • Convenio entre el Excelentísimo Ayuntamiento y el Obispado de Ourense para la atención al servicio religioso católico en el cementerio municipal de Santa Mariña de esta ciudad.
  • Convenio urbanístico sobre las condiciones que han de regir entre el Excmo. Ayuntamiento de Ourense y la Iglesia Católica en materia urbanística.
  • Convenio urbanístico sobre a construcción dunha casa parroquial na Santísima Trindade.
  • Convenio de colaboración entre a Consellería de Educación, Cultura e Universidade da Xunta de Galicia e a Diocese de Ourense para a restauración das rexas e púlpitos da Capela Maior da Catedral de San Martiño de Ourense [06.10.2021].
  • Convenio de colaboración entre a Consellería de Cultura, Educación e Universidad da Xunta de Galicia e a Diocese de Ourense para a posta a disposición dos terreos e inmobles necesarios para a execución das actuacións de conservación e restauración dos inmobles eclesiásticos incluídos no Anexo de intervencións vinculadas ao presente convenio [28.03.2022].
  • Convenio Financiero de ABANCA con el OBISPADO DE OURENSE [19.04.2022].