Delegación Episcopal de Pastoral Penitenciaria

Delegado
Rvdo. Sr. D. Manuel Pérez González

Vicedelegado
Rvdo. Sr. D. Carlos González Prieto

 988 366 141
 988 366 142

Dirección postal

Obispado de Ourense
Apartado de correos 142
32080 Ourense

Localización
Rúa Progreso 26
32003 – Ourense

Horario

De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 h.

© Obispado de Ourense 2023