Delegación Episcopal de Hermandades y Cofradías

Delegado
D. Francisco Manuel Fontán López
hermandades@obispadodeourense.com

 988 366 141
 988 366 142

Vicedelegado
D. Rafael B. Melero González

Dirección postal

Obispado de Ourense
Apartado de correos 142
32080 Ourense

Localización
Rúa Progreso 26
32003 – Ourense

Horario

De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 h.

© Obispado de Ourense 2023